Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade

GIAO DỊCH VỚI
MultiTerminal

Giao dịch với MultiTerminal đề cập đến khả năng quản lý nhiều tài khoản giao dịch đồng thời bằng cách sử dụng một nền tảng duy nhất.

Đăng ký ngay bây giờ

Bắt đầu Hành trình Giao dịch của Bạn
với MultiTerminal

Khám phá
Tính năng của MultiTerminal

  • Giao dịch Mọi nơi Tiện lợi

  • Nền tảng Thân thiện người dùng

Bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính trong vài phút

Đăng ký tài khoản thực WeTrade của bạn ngay bây giờ

Đăng ký
Trading involves risk.
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng