Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade

GIAO DỊCH VỚI MAM

Tài khoản MAM thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc quản lý tiền để quản lý nhiều tài khoản giao dịch đồng thời. Người quản lý có thể đặt giao dịch thay mặt cho tất cả các tài khoản kết nối và giao dịch được phân bổ tỷ lệ dựa trên kích thước của mỗi tài khoản.

Đăng ký ngay bây giờ

Bắt đầu Hành trình Giao dịch của Bạn
với MAM

Nhìn vào
Các Tính Năng của MAM

 • Quản lý Hiệu quả

 • Đặt Đơn Hàng Theo Lô

  Hệ thống MAM giúp người quản lý thực hiện các đơn hàng lớn được phân bổ tự động theo tỷ lệ cho mỗi tài khoản dựa trên kích thước của nó.

 • Linh hoạt về
  Phân Bổ

  Phân bổ có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, như phân phối đồng đều hoặc dựa trên phần trăm.

 • Quản lý
  Rủi ro

  Hệ thống MAM thường đi kèm với các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến.

 • Đa dạng hóa

  Hệ thống MAM cho phép đa dạng hóa qua nhiều tài khoản.

Bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính trong vài phút

Đăng ký tài khoản thực WeTrade của bạn ngay bây giờ

Đăng ký
Trading involves risk.
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng