Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade

Chỉ số

Giao dịch chỉ số cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục của họ thông qua một giỏ cổ phiếu thay vì đầu tư vào các công ty cá nhân. Sự đa dạng hóa này giúp phân phối rủi ro và giảm thiểu ảnh hưởng của các cổ phiếu có hiệu suất kém đối với toàn bộ danh mục.

Các nhà giao dịch có thể đạt được cái nhìn sâu sắc về xu hướng tổng thị trường và tâm lý đầu tư, điều này có thể hỗ trợ quyết định giao dịch của họ.

Chỉ số

Bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính trong vài phút

Đăng ký tài khoản thực WeTrade của bạn ngay bây giờ

Đăng ký
Trading involves risk.
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng