Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade
**Giao Dịch Quan Trọng**
Khi bạn đặt giao dịch với WeTrade, bạn đang đặt niềm tin vào chúng tôi.
Chúng tôi cam kết cung cấp cho nhà đầu tư giao dịch nhanh chóng, minh bạch và chất lượng.
Đăng ký ngay bây giờ
**Nghĩa Vụ Của Chúng Tôi Trong Việc Thực Hiện Giao Dịch Tốt Nhất**
Giao dịch được thực hiện thành công
100%
Giao dịch được thực hiện thành công
100%
Chúng tôi cung cấp giá cả nhanh chóng và chính xác để đảm bảo thực hiện tốt nhất.
Chúng tôi cung cấp giá cả nhanh chóng và chính xác để đảm bảo thực hiện tốt nhất.
Thực Hiện Nhanh Chóng
100%
Thực Hiện Nhanh Chóng
100%
100% giao dịch được thực hiện trong vòng dưới 1 giây.
100% giao dịch được thực hiện trong vòng dưới 1 giây.
Thời Gian Trung Bình
20ms
Thời Gian Trung Bình
20ms
Thời gian thực hiện trung bình của chúng tôi là dưới 20ms (0,002 giây)
Thời gian thực hiện trung bình của chúng tôi là dưới 20ms (0,002 giây)
Slippage Dương
15%
Slippage Dương
15%
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng thị trường thực và công bằng với dữ liệu trung thực. 15% giao dịch được thực hiện với slippage dương.
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng thị trường thực và công bằng với dữ liệu trung thực. 15% giao dịch được thực hiện với slippage dương.
Giao Dịch với Giá Yêu Cầu
62%
Giao Dịch với Giá Yêu Cầu
62%
62% giao dịch được thực hiện với giá yêu cầu.
62% giao dịch được thực hiện với giá yêu cầu.
Slippage Âm
23%
Slippage Âm
23%
23% giao dịch có slippage âm trong những biến động lớn cực kỳ.
23% giao dịch có slippage âm trong những biến động lớn cực kỳ.

Bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính trong vài phút

Đăng ký tài khoản thực WeTrade của bạn ngay bây giờ

Đăng ký
Trading involves risk.
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng