Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade
Hành động doanh nghiệp
Hành động doanh nghiệp đề cập đến bất kỳ hoạt động hoặc sự kiện nào được khởi xướng bởi một công ty niêm yết cổ phiếu mà mang lại sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc, tình hình tài chính, hoặc quyền sở hữu của nó. Những hành động này thường được thực hiện bởi ban quản lý hoặc hội đồng quản trị của công ty và có thể tác động trực tiếp đến cổ đông, nhân viên và các bên liên quan khác của công ty.
These actions are typically undertaken by the company's management or board of directors and can have a direct impact on the company's shareholders, employees and other stakeholders.
Đăng ký ngay bây giờ
các biện phápdoanh nghiệp.?
Những ví dụ phổ biến về các biện pháp doanh nghiệp bao gồm:

Cổ tức (Dividends)

Khi một công ty phân phối một phần lợi nhuận của mình cho cổ đông dưới dạng cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu bổ sung.

Phát hành quyền mua (Rights Issues)

Khi một công ty cung cấp cơ hội cho cổ đông hiện tại mua thêm cổ phiếu với giá giảm giá.

Chia cổ phiếu (Stock Splits)

Khi một công ty chia cổ phiếu hiện tại thành nhiều cổ phiếu. Ví dụ, chia cổ phiếu 2 cho 1 sẽ làm tăng gấp đôi số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong khi giảm giá cổ phiếu đi một nửa.

Mua lại cổ phiếu (Stock Buybacks)

Khi một công ty mua lại cổ phiếu của mình từ thị trường, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và có thể tăng giá trị cổ phiếu còn lại.

Sáp nhập và Mua lại (Mergers and Acquisitions)*

Khi hai hoặc nhiều công ty kết hợp hoạt động hoặc khi một công ty mua lại công ty khác. Điều này có thể liên quan đến việc trao đổi cổ phiếu hoặc thanh toán bằng tiền.

Phát hành thưởng (Bonus Issues)

Khi một công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện tại mà không yêu cầu bất kỳ thanh toán nào, thường dựa trên số lượng cổ phiếu họ đang nắm giữ.

Chia tách (Spin-offs)

Khi một công ty tách một phần kinh doanh của mình thành một đơn vị độc lập mới, với đơn vị mới có cổ phiếu và cấu trúc sở hữu riêng.

Thông báo về Điều Chỉnh Cổ Tức

Điều Chỉnh Cổ Tức là các yếu tố quan trọng cần xem xét đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, đặc biệt là những người tham gia vào giao dịch cổ phiếu và Hợp đồng chênh lệch (CFD).Điều Chỉnh Cổ Tức xảy ra khi một công ty trả cổ tức cho cổ đông, và những điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến vị thế cổ phiếu hoặc CFD cơ bản.

Ngày ex-dividend* đề cập đến ngày mà một cổ phiếu không còn mang theo quyền nhận cổ tức. Những nhà đầu tư mua cổ phiếu sau ngày này sẽ không còn đủ điều kiện nhận phân phối cổ tức tương ứng.

Bắt đầu Giao dịch với WeTrade ngay hôm nay
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng