Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade

Chênh Lệch Lãi Suất

Mỗi loại tiền tệ có một lãi suất liên quan do ngân hàng trung ương tương ứng đặt ra. Sự chênh lệch giữa những lãi suất này tạo thành cơ sở cho tính toán swap.

Vị Thế Dài và Ngắn

Trong giao dịch ngoại hối, một nhà giao dịch có thể chọn mở vị thế dài (mua) hoặc ngắn (bán) đôi ngoại tệ. Khi một nhà giao dịch giữ vị thế dài, anh ta thực tế đang mua tiền tệ cơ bản và bán tiền tệ báo giá. Ngược lại, vị thế ngắn liên quan đến việc bán tiền tệ cơ bản và mua tiền tệ báo giá.

Tính Toán Swap

Swap được tính và áp dụng vào cuối mỗi ngày giao dịch, thường vào khoảng 5:00 PM, giờ chuẩn Đông (EST). Tính toán swap xem xét kích thước vị thế (kích thước lot) và chênh lệch lãi suất hiện tại giữa hai loại tiền tệ.

Mở tài khoản thực

Bắt đầu giao dịch trong 3 bước

Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng