Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade

Giới Thiệu Đại Lý Giới Thiệu

Tăng Cường Giao Dịch của Bạn với Đại Lý Giới Thiệu (IBs)

Tại Sao Nên Trở Thành Đại Lý Giới Thiệu của Chúng Tôi?

Chào mừng bạn đến cơ hội hứng thú để trở thành Đại Lý Giới Thiệu (IB) với chúng tôi, nơi thành công của bạn là sứ mệnh của chúng tôi. Tham gia chương trình IB của chúng tôi mở cửa sổ cho một loạt các lợi ích, bao gồm hoa hồng cạnh tranh, công cụ tiên tiến và sự hài lòng khi giúp đỡ những người giao dịch trên hành trình tài chính của họ.

 • Hoa Hồng Hấp Dẫn

  Tận hưởng cấu trúc hoa hồng hấp dẫn và cạnh tranh thưởng bạn mỗi khi giới thiệu một khách hàng đến nền tảng giao dịch của chúng tôi. Sự thành công của bạn liên quan trực tiếp đến thu nhập của bạn.

 • Hỗ Trợ Toàn Diện

  Chúng tôi cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp cho Đại Lý Giới Thiệu của chúng tôi, đảm bảo bạn có các công cụ và tài nguyên cần thiết để xuất sắc. Từ tư liệu tiếp thị đến sự hỗ trợ cá nhân, chúng tôi cam kết đến sự thành công của bạn.

 • Phân Tích Tiên Tiến

  Truy cập các công cụ phân tích chi tiết và báo cáo để theo dõi hoạt động giao dịch của khách hàng của bạn. Thu được những thông tin quý báu để hoàn thiện chiến lược và tối ưu hóa thu nhập của bạn.

 • Đa Dạng Sản Phẩm

  Tận dụng nguồn lực và tư liệu tiếp thị của chúng tôi để tăng cường nỗ lực quảng cáo của bạn. Chúng tôi hỗ trợ trong việc tạo ra chiến dịch hấp dẫn để thu hút và giữ chân khách hàng.

 • Chương Trình Giữ Chân Khách Hàng

  Hưởng lợi từ các chương trình giữ chân khách hàng của chúng tôi được thiết kế để giữ cho người giao dịch tham gia và tích cực. Một đối tượng khách hàng hài lòng và tích cực góp phần vào sự thành công liên tục của bạn.

 • Hợp Tác Được Tùy Chỉnh

  Chúng tôi hiểu rằng mỗi Đại Lý Giới Thiệu là duy nhất. Hãy tận hưởng tính linh hoạt của một hợp tác được tùy chỉnh dựa trên sức mạnh, sở thích và đối tượng khách hàng của bạn.

Cách Hoa Hồng Hoạt Động:

 • Giới Thiệu

  Giới thiệu khách hàng đến nền tảng giao dịch của chúng tôi.

 • Hoạt Động Giao Dịch

  Kiếm hoa hồng dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng bạn giới thiệu.

 • Thanh Toán Đều Đặn

  Tận hưởng thanh toán đều và minh bạch dựa trên cấu trúc hoa hồng được thống nhất.

Đăng Ký Trở Thành Đại Lý Giới Thiệu

Trở Thành Đại Lý Giới Thiệu Ngay Bây Giờ

Họ
Tên
+000
Số điện thoại

Bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính trong vài phút

Đăng ký tài khoản thực WeTrade của bạn ngay bây giờ

Đăng ký
Trading involves risk.
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng