Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade

Trading
Central

Đại lý Phân tích được công nhận toàn cầu

Nhận xét thị trường từ Trading Central

Được viết bởi đội ngũ nghiên cứu của Trading Central nổi tiếng, nó cẩn thận chọn nội dung độc quyền liên quan trực tiếp đến biến động giá sản phẩm và phân tích ảnh hưởng tiềm năng của chúng để đưa ra hướng dẫn cho các nhà đầu tư hành động theo tin tức quan trọng.

Để đối phó với quá tải thông tin, hãy sử dụng tư liệu gốc, rõ ràng và có thể thực hiện.
Các sự kiện thị trường quan trọng, tin tức ngoại hối, phân tích kỹ thuật ngắn gọn, tổng quan thị trường, tin tức về tiền điện tử, tin tức về hàng hóa và hiểu biết về kinh tế.
Nó bao gồm giá cả hàng hóa chính, tiền điện tử và tỷ giá ngoại tệ chính trong ngày hôm nay.

Làm thế nào để đăng ký?

  1. 1

    Đăng ký một tài khoản

  2. 2

    Đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng hoặc Ứng dụng WeTrade, nhấn vào Trading Central để xem.

Cần thêm sự giúp đỡ không?

Đặt lịch gọi lại

Họ
Tên
+000
Số điện thoại
Số MT4
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng