Giao dịch
Khuyến mãi
Hiện diện tại sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Về WeTrade

Trading
Central

Đại lý Phân tích được công nhận toàn cầu

Lịch Kinh tế

Nhà giao dịch sử dụng lịch kinh tế như là một phần của phân tích cơ bản để dự đoán các biến động trên thị trường và điều chỉnh chiến lược của mình một cách phù hợp. Bằng cách duy trì thông tin về các sự kiện kinh tế, bạn có thể điều hướng tốt hơn trong bản chất động của thị trường tài chính và đưa ra quyết định giao dịch có kiến thức hơn.

Với dữ liệu kinh tế makro có thể truy cập được theo thời gian thực, Lịch Kinh tế TC cho phép bạn dễ dàng theo dõi, dự đoán và hành động đối với những sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường. Bạn có thể nhận được nhiều hơn là chỉ các biểu đồ tĩnh hoặc xem trước ảnh hưởng. Bạn có thể lọc các sự kiện kinh tế của 38 quốc gia theo mức quan trọng hoặc quốc gia, theo dõi mỗi sự kiện theo thời gian thực, hoặc nhìn qua làm thế nào các sự kiện tương tự đã diễn ra trước đó trên biểu đồ giá và sự kiện!

Với hơn 115 biểu đồ FX được ánh xạ vào các sự kiện kinh tế khác nhau, bạn có thể dễ dàng theo dõi các cặp tiền tệ của họ thông qua giá thời gian thực và nhanh chóng hành động nếu cần thiết.
Nhận danh sách phong phú về sự kiện kinh tế cho 38 quốc gia, ánh xạ vào các chỉ số mục tiêu. Bạn có thể lọc theo chỉ số bạn chọn và xem biểu đồ giá và sự kiện tương ứng, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn vào thời điểm sự kiện kinh tế xảy ra.
Các giá trị "dự báo" và "thực tế" trong 5 năm qua được vẽ ra cho mỗi sự kiện kinh tế, giúp bạn dễ dàng khám phá xu hướng lịch sử và hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của chúng đối với loại tiền tệ.

Làm thế nào để đăng ký?

  1. 1

    Đăng ký một tài khoản

  2. 2

    Đăng nhập vào Cổng thông tin Khách hàng hoặc Ứng dụng WeTrade, nhấn vào Trading Central để xem.

Cần thêm sự giúp đỡ không?

Đặt lịch gọi lại

Họ
Tên
+000
Số điện thoại
Số MT4
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng